Prowadzimy szkolenia i stały nadzór w obszarze BHP, PPOŻ. oraz udzielania pierwszej pomocy.

Firma usługowo-szkoleniowa ,,EWA” BHP COMPLEX powstałą w 2008 roku i od tego momentu dynamicznie rozwija bazę swoich klientów w zakresie pełnej obsługi i nadzoru BHP i PPOŻ., szkoleń BHP , szkoleń PPOŻ oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Nasza firma zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy cały czas podnoszą swoje zawodowe kwalifikacje. Naszym głównym celem jest dbanie o wysoki poziom bezpieczeństwa pracowników w firmach naszych klientów prowadząc okresowe szkolenia, a także przygotowując przedsiębiorstwa do kontroli urzędowej. Nasz usługi świadczymy zarówno w naszej siedzibie (posiadamy odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe), jak i z dojazdem do zakładów pracy.

Warto zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności Kodeksem Pracy) na każdym przedsiębiorcy spoczywa obowiązek prawidłowego zaznajomienia swoich pracowników z przepisami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy stwierdzić, że niezwykle ważny jest wysoki poziom wiedzy i kwalifikacji pracowników w tym zakresie, oraz znajomość wszelkich niebezpieczeństw w trakcie wykonywania swoich zawodowych obowiązków.

W przypadku braku odpowiednich szkoleń BHP pracodawca może narazić się na wysoką odpowiedzialność finansową. Każdy pracodawca powinien więc dbać aby jego pracownicy byli dobrze wyszkoleni w obszarze BHP, ochrony przeciwpożarowej a także udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Przygotowujemy zakłady do niespodziewanej lub zapowiedzianej kontroli PIP

Oferujemy profesjonalną pomoc oraz obsługę w trakcie kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy a także SANEPID. Nasi specjaliści wykonują rzetelne audyty BHP, w trakcie których prowadzone są pomiary oraz badania środowiskowe warunków pracy (ocena spełnienia norm w zakresie oświetlenia, mikroklimatu czy też poziomu hałasu) będących podstawą do pozytywnej oceny kontroli. Wykonujemy także opracowania w zakresie oceny ryzyk zawodowych, pomagamy w trakcie postępowań powypadkowych, a także wykonujemy opracowania w zakresie instrukcji stanowisk pracy, instrukcji BHP całego zakładu pracy, jak również instrukcji w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Aktualności

  • Nowa strona www

    Utworzyliśmy nową stronę www, aby usprawnić kontakt z naszymi dotychczasowymi oraz nowymi klientami. Serdecznie zachęcamy do śledzenia najnowszych informacji.
  • Jesteśmy w mediach społecznościowych

    Jesteśmy obecny na portalu Facebook. Na naszym profilu publikujemy najświeższe doniesienia z obszaru BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy.