Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 kodeksu pracy każdy z pracodawców jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym proponujemy 

Szkolenie z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej”

 • prowadzimy szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy wg najnowszych doktryn unijnych zalecanych przez Europejską Radę Resuscytacji. W programie praktyczna nauka prowadzenia resuscytacji na fantomach. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów pierwszej pomocy przedmedycznej.
 •  pomagamy w wyposażeniu w ratunkowy zestaw pierwszej pomocy zgodnie z wymogami sanitarnymi.

W trakcie szkolenia wykorzystujemy sprzęt szkoleniowy:

 • fantomy –osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia
 • szkoleniowy defibrylator AED
 • podręczną apteczkę pierwszej pomocy – środki opatrunkowe
 • prezentacje oraz filmy szkoleniowe

Przykładowy program szkolenia

1. Ogólne zasady postępowania:

 • czynności konieczne - łańcuch ratunkowy
 • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • ocena miejsca zdarzenia
 • korzystanie ze środków ochrony indywidualnej
 • wstępna ocena stanu poszkodowanego
 • wzywanie pomocy

2. Zasady reanimacji/resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

 • ocena stopnia zagrożenia życia
 • udrożnienie dróg oddechowych
 • sztuczne oddychanie
 • masaż serca

3. Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku:

 • wyjaśnienie pojęcia i rodzaje krwotoków
 • sposoby tamowania krwotoków
 • bandażowanie i opatrywanie ran

4. Pierwsza pomoc w urazach:

 • rodzaje urazów kostno-stawowych
 • zasady unieruchamiania złamań
 • postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa

5. Pierwsza pomoc w przypadku:

 • porażenia prądem elektrycznym
 • zadławienia
 • omdlenia

Część praktyczna

1. Sztuczne oddychanie i masaż serca- poszkodowany dorosły, dziecko, niemowlę:

 • zapoznanie się z manekinem
 • udrażnianie dróg oddechowych
 • prowadzenie sztucznego oddechu
 • nauka zewnętrznego masażu
 • podstawowa reanimacja jednoosobowa

2. Zasady tamowania krwotoków:

 • zakładanie opatrunku uciskowego
 • bandażowanie i opatrywanie ran
 • stosowanie chusty trójkątnej

3. Zasady unieruchamiania urazów kostno-stawowych:

 • unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań

4. Układanie w pozycji bocznej ustalonej