Szkolenia BHP okresowe, wstępne

Pracodawco pamiętaj, że dopuszczając do pracy pracownika bez obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP, bierzesz na siebie odpowiedzialność cywilnoprawną, co może się wiązać z wypłacaniem renty lub odszkodowania (art. 444 K.C.)


Proponujemy Państwu następujące szkolenia:


Szkolenia BHP wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników

Szkolenia okresowe BHP dla:

  • pracowników na stanowiskach robotniczych
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • osób kierujących pracownikami
  • pracodawców
  • szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenia przeprowadzane są w formie kursu, seminarium, instruktażu lub w systemie samokształcenia kierowanego. Szkolenia przeprowadzamy z użyciem filmów video, skryptów, prezentacji multimedialnych.
Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta.

Każde szkolenie kończy się wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.