Uprawnienia - mgr inż. Jan Olejnik

  • specjalista d/s bhp
  • nauczyciel dyplomowany
  • długoletni pracownik Kuratorium Oświaty
  • egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zawodzie technik BHP