Uprawnienia - mgr inż. pożarnictwa Zbigniew Ryba

  • Specjalista Ochrony Przeciwpożarowej
  • Dyplomowany Oficer Państwowej Straży Pożarnej
  • Absolwent Studiów I-go i II-go stopnia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie